"Szkoła

w szpitalu"

Zespół Szkół Nr 15

przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym

im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku

Sztuka bez granic

 

450x259 1

 

Fundacja Urtica Dzieciom logo

lekcjezklimatem

Dziękuję za odwiedzenie strony internetowej Zespołu Szkół Nr 15 przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku przy ul. Jerzego Waszyngtona 17, 15-269 w Białymstoku.
Drodzy uczniowie, Jesteście najważniejsi….
Któż  nie  zna  powiedzenia,  ,,ucz  się  dziecko ucz, bo nauka to potęgi klucz,,. Zachęcam Was do nauki. Zdobywając wiedzę, stajecie się kolejnymi potencjalnymi wynalazcami.  Może  odkryjecie  lekarstwo  lub  skonstruujecie  przydatne  narzędzie  dla  osób  z niepełnosprawnością? Nauka poszerza horyzonty i sprawia, że Wasza osobowość jest bogatsza. Nabywanie nowej wiedzy daje niesamowitą satysfakcję. Wiedza jest również powodem do dumy nie tylko dla Was samych, ale również dumnych z Waszych sukcesów rodziców i dziadków.
Nigdy  nie  mówcie  ,,nie mogę,,  .Powiedzcie  sobie  za to ,,będę się starał dotąd ,aż mi się uda,,. Dyrekcja i nauczyciele -jesteśmy dla Was. Służymy Wam pomocą tworząc  atmosferę  zaufania  i  zrozumienia,  oferując  szacunek  i   cierpliwość.  Jesteśmy  gotowi  do  indywidualnego zaangażowania się w Waszą edukację podczas pobytu w szpitalu. Stwarzamy dobrą bazę dydaktyczną oraz możliwość rozwijania zainteresowań. Pomożemy pielęgnowac i kreować postawy takie jak : dobra samoocena,wiara we własne możliwości,zadowolenie z własnych osiagnięć,ciekawość swiata i wiedzy oraz zaspokojenie własnych ambicji .

Nauczyciele i pracownicy administracji szkoły to są ludzie z pasją. Cechuje ich empatia, wrażliwość, troska o uczniów w zakresie edukacji i powrotu do zdrowia. Jest to zespół, z którym mam zaszczyt i przyjemność pracować, przewodniczyć, realizować priorytety, wyznaczać cele i zadania wynikające również z misji i wizji szkoły, odnosić  sukcesy.  Jest  to  zespół,  który  nie  patrzy na pracę  tylko  jak  na  obowiązek  ale  chce  się  realizować, osiągać lepsze wyniki i robić to, co sprawia mu przyjemność i satysfakcję  w miłej atmosferze, wzajemnej współpracy dla dobra szkoły jako ogółu społeczności.

Szanowni Pracownicy służby zdrowia na czele z Panią Dyrektor Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku i Panią Ordynator Oddziału Pediatrii i Neurologii Dziecięcej przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym szczególne podziękowania za współpracę dla wspólnego dobra uczniów –pacjentów obu szpitali,  dziękuję  w  imieniu  pracowników  pedagogicznych  i administracji za Waszą serdeczność, życzliwość i wsparcie w realizacji naszej misji – edukacji i terapii dzieci hospitalizowanych.

Szanowni Rodzice
Wspieramy dzieci i młodzież w trudnych sytuacjach.Jesteśmy w chwilach radości.Cieszymy się wraz z Państwem z ich powrotu do zdrowia oraz z sukcesów w nauce. Radość nam sprawia, gdy angażują się w życie naszej społeczności szkolnej. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie, propozycje i pomysły. Liczymy na wzajemną współpracę.
Z wyrazami szacunku p.o. dyrektora Elżbieta Dorota Sokólska

Rekolekcje Wielkopostne w ZS Nr 15

Rekolekcje święte, a zwłaszcza wielkopostne, to czas naszego osobistego spotkania z Bogiem. Uczestnicząc w nich otwieramy się na działanie Boga, który chce coś do nas powiedzieć, pouczyć, jak mamy dalej żyć, jak postępować, by nasze życie było prawdziwie chrześcijańskie. Warunki związane z epidemią nie pozwoliły nam w tym roku odbyć rekolekcji wielkopostnychw tradycyjnej formie, tzn. w kaplicy UDSK, jak to było przez wiele lat. Ksiądz kapelan w każdy piątek Wielkiego Postu odprawiał jednak Drogę Krzyżową w intencji wszystkich pacjentów, z kilkuosobowym udziałem personelu szpitala i rodziców chorych dzieci.Pozostało nam skorzystać z możliwości “sieci”, co też uczyniły katechetki naszej szkoły. Uczniowie otrzymali w wysyłanych materiałach dydaktycznych linki do spotkań rekolekcyjnych, konkretnych propozycji dla poszczególnych grup wiekowych.Dla klas 1-3 szkoły podstawowej było to spotkanie z kapłanem o królu lwie i innym Królu, zajęcia plastyczne i piosenki:

Obraz1   Obraz2

Ciut starsi mogli się szczególnie zastanowić jak dobrze świętować dzień święty: 

Obraz3

Uczniowie najstarszych klas podstawówki mogli wybrać spotkanie przygotowane przez

SECiM - Szkołę Ewangelizacji Cyryl i Metod na temat budowania relacji.

Obraz5

albo katechezę znanego dominikanina ojca Szustaka o ciekawym tytule “Żarówki i przyprawy, czyli po co światu chrześcijanin”:

Obraz7

Na oddziale dziennym uczniowie poznawali wydarzenia Wielkiego Tygodnia, a zwłaszcza Triduum Paschalnego. Dowiedzieli się, że to najważniejsze dni w roku kościelnym, przypominające o niezwykłej miłości Boga do człowieka, wyrażającej się w ofiarowaniu życia Jezusa za nasze grzechy. Omawiali także, co się dzieje podczas liturgii poszczególnych dni i wysuwali wnioski, jak się to może przekładać na naszą poświąteczną codzienność.

Obraz8

Uczniowie klas szkół ponadpodstawowych zapoznali się z interesującym spotkaniem z bp. Rysiem na temat ludzkiej seksualności:

Obraz9

Życzymy wszystkim naszym uczniom powrotu do domu na Wielkanoc!