"Szkoła

w szpitalu"

Zespół Szkół Nr 15

przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym

im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku

Sztuka bez granic

 

450x259 1

 

Fundacja Urtica Dzieciom logo

lekcjezklimatem

Dziękuję za odwiedzenie strony internetowej Zespołu Szkół Nr 15 przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku przy ul. Jerzego Waszyngtona 17, 15-269 w Białymstoku.
Drodzy uczniowie, Jesteście najważniejsi….
Któż  nie  zna  powiedzenia,  ,,ucz  się  dziecko ucz, bo nauka to potęgi klucz,,. Zachęcam Was do nauki. Zdobywając wiedzę, stajecie się kolejnymi potencjalnymi wynalazcami.  Może  odkryjecie  lekarstwo  lub  skonstruujecie  przydatne  narzędzie  dla  osób  z niepełnosprawnością? Nauka poszerza horyzonty i sprawia, że Wasza osobowość jest bogatsza. Nabywanie nowej wiedzy daje niesamowitą satysfakcję. Wiedza jest również powodem do dumy nie tylko dla Was samych, ale również dumnych z Waszych sukcesów rodziców i dziadków.
Nigdy  nie  mówcie  ,,nie mogę,,  .Powiedzcie  sobie  za to ,,będę się starał dotąd ,aż mi się uda,,. Dyrekcja i nauczyciele -jesteśmy dla Was. Służymy Wam pomocą tworząc  atmosferę  zaufania  i  zrozumienia,  oferując  szacunek  i   cierpliwość.  Jesteśmy  gotowi  do  indywidualnego zaangażowania się w Waszą edukację podczas pobytu w szpitalu. Stwarzamy dobrą bazę dydaktyczną oraz możliwość rozwijania zainteresowań. Pomożemy pielęgnowac i kreować postawy takie jak : dobra samoocena,wiara we własne możliwości,zadowolenie z własnych osiagnięć,ciekawość swiata i wiedzy oraz zaspokojenie własnych ambicji .

Nauczyciele i pracownicy administracji szkoły to są ludzie z pasją. Cechuje ich empatia, wrażliwość, troska o uczniów w zakresie edukacji i powrotu do zdrowia. Jest to zespół, z którym mam zaszczyt i przyjemność pracować, przewodniczyć, realizować priorytety, wyznaczać cele i zadania wynikające również z misji i wizji szkoły, odnosić  sukcesy.  Jest  to  zespół,  który  nie  patrzy na pracę  tylko  jak  na  obowiązek  ale  chce  się  realizować, osiągać lepsze wyniki i robić to, co sprawia mu przyjemność i satysfakcję  w miłej atmosferze, wzajemnej współpracy dla dobra szkoły jako ogółu społeczności.

Szanowni Pracownicy służby zdrowia na czele z Panią Dyrektor Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku i Panią Ordynator Oddziału Pediatrii i Neurologii Dziecięcej przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym szczególne podziękowania za współpracę dla wspólnego dobra uczniów –pacjentów obu szpitali,  dziękuję  w  imieniu  pracowników  pedagogicznych  i administracji za Waszą serdeczność, życzliwość i wsparcie w realizacji naszej misji – edukacji i terapii dzieci hospitalizowanych.

Szanowni Rodzice
Wspieramy dzieci i młodzież w trudnych sytuacjach.Jesteśmy w chwilach radości.Cieszymy się wraz z Państwem z ich powrotu do zdrowia oraz z sukcesów w nauce. Radość nam sprawia, gdy angażują się w życie naszej społeczności szkolnej. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie, propozycje i pomysły. Liczymy na wzajemną współpracę.
Z wyrazami szacunku p.o. dyrektora Elżbieta Dorota Sokólska

Gdyby co dziesiąty mieszkaniec Ziemi potrafił udzielać pierwszej pomocy, ocaliłoby to MILION ludzi rocznie!

„ Ratujemy i uczymy ratować” to zajęcia edukacyjne dla uczniów klas I, II, III Szkoły Podstawowej, którzy objęci są Programem Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pt. „ Ratujemy i uczymy ratować.

Dnia 23.03.2021 roku odbyły się zajęcia otwarte w ramach Programu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Były skierowane do uczniów SP i LO Zespołu Szkół nr 15, przebywających w oddziale dziennym UDSK w Białymstoku.

Przeprowadzone zostały w sposób warsztatowy, gdzie wszyscy uczestniczący w nich uczniowie mieli możliwość przećwiczenia poszczególnych etapów zachowania się w trudnej sytuacji, „ratowania poszkodowanych” oraz resuscytacji z wykorzystaniem fantomów.
Na zakończenie, uczniowie w grupach w ramach utrwalenia zajęć wykonywali schemat postępowania oraz zdawali „ egzamin”.
Każdy uczestnik otrzymał podręcznik WOŚP „ Ratujemy i uczymy ratować” .

Poprzez zajęcia dzieci poznały:
• zasady wzywania pierwszej pomocy,
• kolejne etapy udzielania pierwszej pomocy,
• uczyły się reagować i właściwie zachowywać w sytuacjach trudnych, takich jak wypadek czy zagrożenie życia,
• przełamywać opory i pokonywać stres związany z udzielaniem pierwszej pomocy.

Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. Dzieci traktują je bardzo poważnie i wiedzą jak wielką i ważną sprawą jest umiejętność ratowania ludzkiego życia.
Naszym priorytetem jest takie przygotowanie małego, dzielnego człowieka, który wie w jaki sposób, rozumie jak ważna jest świadomość i umiejętność ratowania ludzkiego życia, może pomóc ratować życie, i który jako dorosły człowiek będzie wiedział co robić.
Zajęcia prowadziła nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej Alina Malecka.