"Szkoła

w szpitalu"

Zespół Szkół Nr 15

przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym

im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku

Sztuka bez granic

 

450x259 1

 

Fundacja Urtica Dzieciom logo

lekcjezklimatem

QUIZ
Przed rozpoczęciem zabawy w prawym górnym rogu prezentacji, na pasku zadań naciśnij Prezentuj. Powodzenia.

Konkurs z języka angielskiego ,,YUMMY, HEALTHY, EASY SNACKS”

         Uczennice klasy VII szkoły podstawowej oraz klasy I szkoły średniej wzięły udział w Konkursie z języka angielskiego ,,YUMMY, HEALTHY, EASY SNACKS” skierowanym do uczniów szkół szpitalnych i sanatoryjnych. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Cele konkursu przedstawiają się następująco:

- propagowanie zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania,

- zachęcenie uczniów do poszerzenia wiedzy i słownictwa z języka angielskiego,

- kontrolowanie poprawności językowej,

- rozbudzanie wyobraźni twórczej;

         Zadanie konkursowe polegało na graficzno – plastycznym przedstawieniu zdrowego dania lub przekąski (technika dowolna, format pracy A3-A4). Praca powinna zawierać ponadto listę składników oraz przepis na danie napisane w języku angielskim.

         A oto prace konkursowe wykonane przez uczennice Zespołu Szkół nr 15:

 konkursja

Praca Julity z klasy VIII

2

praca Kasi z klasy VII

3

praca Laury z klasy I LO

Jednocześnie pragnę serdecznie podziękować nauczycielce grupy wychowawczej pani Annie Iwaniuk za otoczenie naszych podopiecznych pomocą artystyczną i ciekawe plastyczne inspiracje.

Trzymamy kciuki za nasze Uczennice!

 

Konkurs matematyczny ZSnr15 „Dedal”.
Cele konkursu:
• umożliwianie zdobycia sukcesu przez dziecko przewlekle chore
• doskonalenie zainteresowań matematycznych.

Adresaci konkursu: uczniowie pacjenci naszej szkoły w wieku 10-18lat, czyli od czwartej klasy szkoły podstawowej, po ostatnią klasę szkoły średniej.

Pierwsza edycja Konkursu Matematycznego Szkół Szpitalnych to 2003. W marcu 2021 odbyła się jego XIX edycja, pod zmienioną od dawna nazwą „Dedal”.
Pomysłodawcą konkursu i jego koordynatorem jest mgr matematyki Joanna Sawicka-Nikołajew.
Autorzy zadań konkursowych to nauczyciele matematyki ZS nr15 przy UDSK: mgr Joanna Sawicka-Nikołajew, mgr Iwona Kurowska, mgr Helena Lewczuk (na emeryturze), mgr Justyna Myślińska i mgr Urszula Wilczewska (pracownik ZS nr15 do roku 2020).
Konkurs przez kolejne lata organizowali nauczyciele matematyki naszej szkoły: wspomniani już wcześniej autorzy zadań konkursowych oraz matematyk mgr Elżbieta Sokólska.
Konkurs miał różnych sponsorów:
• nauczyciele matematyki ZSnr15,
• Koło TPD przy ZS nr15 przy UDSK w Białymstoku (do roku 2018)
• Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe ( do 2016r).

konkursmito          

W dniu 15.12.2020 roku w Zespole Szkół nr 15 przeprowadzono „Szkolny konkurs mitologiczny”, adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań młodzieży kulturą starożytną, kształtowanie postawy szacunku dla dorobku cywilizacyjnego starożytnej Grecji i Rzymu, a także umożliwienie zewnętrznej oceny wiedzy uczniów w zakresie znajomości kultury antycznej. Organizatorem konkursu jest nauczycielka języka polskiego dr Anna Jabłońska. Konkurs był jednoetapowy i polegał na rozwiązaniu testu składającego się z zadań otwartych i zamkniętych dotyczących znajomości mitologii greckiej i rzymskiej. Uczniowie musieli zmierzyć się między innymi z takimi poleceniami jak: połączyć bogów z zakresem ich panowania, wskazać ich symboliczne znaczenie oraz wyjaśnić pochodzenie i znaczenie związków frazeologicznych: stajnia Augiasza, puszka Pandory czy róg Amaltei.

 

Opracowała

dr Anna Jabłońska

Szkolny Konkurs Fizyczny „Tygrysek"

W 2001 roku nauczyciele „uniwersyteckiego" liceum we Lwowie na Ukrainie zorganizowali Konkurs Fizyczny. Nazwa "Lwiątko " pochodzi właśnie od Lwowa. W 2003 roku rozszerzono konkurs na Polskę.    Od 2019 roku organizatorem konkursu jest Fundacja Akademia Młodych Fizyków.

            konkurstygrysek

W ZS Nr 15 przy UDSK w Białymstoku od lat organizujemy Szkolny Konkurs Fizyczny „Tygrysek". Naukowcy zastanawiają się, który kot jest mądrzejszy - lew czy tygrys? Porównując mózgi wielkich kotów uważają, że król zwierząt lew słynie z odwagi, ale to tygrys jest inteligentniejszy!

W naszej szkole "Tygrysek" jest zawsze na początku grudnia. W tym roku także mimo pandemii uczniowie stacjonarnie - na oddziale dziennym, i zdalnie  - na pozostałych, zmagali się z zadaniami z fizyki. W tej naukowej zabawie chodzi o to, aby grać, ale nie zawsze wygrywać, gdyż zadania konkursowe z fizyki do łatwych nie należą.

nauczycielka fizyki Iwona Kurowska

XVIII edycja konkursu interdyscyplinarnego
„ My nie palimy, to nie dla nas”.

19.11.2020 uczniowie naszej szkoły mieli okazję wziąć udział w konkursie „ My nie palimy, to nie dla nas”. Była to już jego osiemnasta edycja. Młodzież w wieku od 10 do 18 lat miała okazję zmierzyć się z problemami typu:
Słuszne jest powiedzenie, że:
a) kobiety palą mniej niż mężczyźni
b) palenie niszczy urodę
c) rzucenie palenia jest niemożliwe
d) w każdej chwili mogę rzucić palenie, bo nie jestem nałogowcem.
W konkursie wzięło udział 57 uczniów – pacjentów UDSK. Interdyscyplinarny konkurs poruszał problem palenia papierosów w zadaniach ułożonych przez nauczycieli naszej szkoły z matematyki, biologii, chemii, języka polskiego.
Wyniki konkursu wskazują, iż wszyscy uczestnicy znają skutki palenia papierosów i potrafią przekonać swoich najbliższych o ich szkodliwości.

Cele konkursu:
• umożliwianie zdobycia sukcesu przez dziecko przewlekle chore
• kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród dzieci przewlekle chorych

Adresaci konkursu: uczniowie-pacjenci naszej szkoły w wieku 10-18lat, czyli od czwartej klasy szkoły podstawowej, po ostatnią klasę szkoły średniej.

Pierwsza edycja konkursu „ My nie palimy, to nie dla nas” to 2003rok. W listopadzie 2020 odbyła się jego 18 edycja.
Pomysłodawcą konkursu i jego koordynatorem jest mgr matematyki Joanna Sawicka-Nikołajew.
Autorzy zadań konkursowych, to nauczyciele ZS nr15:
• matematyk – mgr Joanna Sawicka – Nikołajew
• biolog – mgr Beata Ostasiewicz
• chemik – mgr Bożena Budlewska
• poloniści – mgr Beata Fiedorczuk – Zdanowicz, mgr Izabela Nieścier.

Konkurs przez kolejne lata organizowali i przeprowadzali na terenie naszej szkoły członkowie Koła TPD przy ZSnr15 w Białymstoku, następnie nauczyciele zespołu matematyczno-przyrodniczego.
Konkurs miał różnych sponsorów:
• koło TPD przy ZSNr15 przy UDSK w Białymstoku (do roku 2018)
• nauczyciele zespołu matematyczno-przyrodniczego przy ZSnr15 w Białymstoku

Koordynator konkursu – Joanna Sawicka-Nikołajew.

Rozstrzygnięcie konkursu matematyczno – plastycznego „Matematyka w obrazie”.

2020-11-22

Dnia 16 listopada 2020r. został rozstrzygnięty konkurs pt.: „Matematyka w obrazie”, zorganizowany przez Panie: Beatę Dejewską i Katarzynę Rupert- nauczycielki Zespołu Szkół Szpitalnych w Szczecinie, pod Honorowym

Patronatem Prezydenta Miasta Szczecin i Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Celem konkursu było kształtowanie świadomości znaczenia królowej nauki w życiu codziennym, jej popularyzacja oraz rozwijanie wrażliwości i wyobraźni uczniów.

Konkurs adresowany był do uczniów szkół szpitalnych oraz sanatoryjnych w Polsce  i cieszył się ogromnym zainteresowaniem, bowiem wpłynęły do nas aż 52 prace z 9 placówek szpitalnych i sanatoryjnych.

Obrazy wykonane zostały rozmaitymi  technikami plastycznymi, z wykorzystaniem różnych materiałów. Wyłonienie zwycięzców było bardzo trudne, więc jury zdecydowało nagrodzić prace odznaczające się szczególną pomysłowością. Podczas oceny uwagę zwracano na poziom aktywności twórczej oraz umiejętność łączenia ze sobą różnych technik, oryginalne ujęcie tematu, formę i ilość włożonej pracy.

Laureatami konkursu zostali:

Kategoria II – klasy 4-6 SP

2 miejsce – Adrian D. – ZS nr 15 przy UDSK w Białymstoku

Kategoria III – klasy 7-8 SP

1 miejsce – Maja M.  – ZS nr 15 przy UDSK w Białymstoku

Kategoria IV –  klasy szkół ponadpodstawowych

3 miejsce – Maria P. – ZS nr 15 przy UDSK w Białymstoku

Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie składamy serdeczne gratulacje!

Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w szpitalu „Zdroje” w Szczecinie.

  Konkurs plastyczno - językowy

   "Cztery pory roku - Jesień"

W dniach 05. - 09. 10. 2020 na Oddziałach Otolaryngologii i Okulistyki odbył się konkurs plastyczno - językowy "Cztery pory roku - Jesień" ( Four seasons of the year - Autumn). Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie pracy plastycznej o tematyce jesiennej (dowolną techniką), a następnie opisanie jej w języku angielskim. Ocenie podlegała estetyka wykonania pracy, kreatywność, wyobraźnia, jak również poprawność językowa i bogactwo słownictwa.

Wszyscy artyści biorący udział w konkursie wykazali się zarówno talentem plastycznym jak i znajomością słownictwa związanego z jesienią.

Konkurs ZS nr15 „Bawiąc się, pamiętaj o bezpieczeństwie”.

Cele konkursu:
• umożliwianie zdobycia sukcesu przez dziecko przewlekle chore
• kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw sprzyjających bezpieczeństwu w czasie wypoczynku i zabaw na dworze

Adresatami konkursu są uczniowie-pacjenci naszej szkoły w wieku 7-18lat, czyli od pierwszej klasy szkoły podstawowej, po ostatnią klasę szkoły średniej.

Pierwsza edycja konkursu miała miejsce w 2004. W czerwcu 2020 odbyła się osiemnasta edycja.
Konkurs miał różne formy. Początkowo była to praca plastyczna. Obecnie jest to konkurs na najlepszy rebus.
Konkurs przez kolejne lata organizowało koło TPD przy ZS mr15 przy UDSK w Białymstoku. Pomysłodawcą konkursu i jego koordynatorem jest mgr matematyki Joanna Sawicka-Nikołajew, była przewodnicząca koła TPD przy ZS nr15 przy UDSK w Białymstoku.
Konkurs miał różnych sponsorów:
• nauczyciele zespołu matematyczno-przyrodniczego ZSnr15 w Białymstoku,
• Koło TPD przy ZS nr15 przy UDSK w Białymstoku do 2018roku.

Wyróżnione prace konkursowe corocznie rozwiązują w czerwcu uczniowie-pacjenci np. na lekcjach matematyki w naszej szkole, na spotkaniu Szkolny Dzień Nauki w ZS nr15 czy oglądając wystawę prac na jednym z pięter UDSK.