"Szkoła

w szpitalu"

Zespół Szkół Nr 15

przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym

im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku

Nasi partnerzy

slodkadamalogo

selgroslogo

 kwiaciarniamercedes

 rbgrawerowanie

 sekacz

 artsigma

arsenal

zsg

artmagic
 lasydyrekcja

Odkryj Białystok A3 1 1

Dziękuję za odwiedzenie strony internetowej Zespołu Szkół Nr 15 przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku przy ul. Jerzego Waszyngtona 17, 15-269 w Białymstoku.
Drodzy uczniowie, Jesteście najważniejsi….
Któż  nie  zna  powiedzenia,  ,,ucz  się  dziecko ucz, bo nauka to potęgi klucz,,. Zachęcam Was do nauki. Zdobywając wiedzę, stajecie się kolejnymi potencjalnymi wynalazcami.  Może  odkryjecie  lekarstwo  lub  skonstruujecie  przydatne  narzędzie  dla  osób  z niepełnosprawnością? Nauka poszerza horyzonty i sprawia, że Wasza osobowość jest bogatsza. Nabywanie nowej wiedzy daje niesamowitą satysfakcję. Wiedza jest również powodem do dumy nie tylko dla Was samych, ale również dumnych z Waszych sukcesów rodziców i dziadków.
Nigdy  nie  mówcie  ,,nie mogę,,  .Powiedzcie  sobie  za to ,,będę się starał dotąd ,aż mi się uda,,. Dyrekcja i nauczyciele -jesteśmy dla Was. Służymy Wam pomocą tworząc  atmosferę  zaufania  i  zrozumienia,  oferując  szacunek  i   cierpliwość.  Jesteśmy  gotowi  do  indywidualnego zaangażowania się w Waszą edukację podczas pobytu w szpitalu. Stwarzamy dobrą bazę dydaktyczną oraz możliwość rozwijania zainteresowań. Pomożemy pielęgnowac i kreować postawy takie jak : dobra samoocena,wiara we własne możliwości,zadowolenie z własnych osiagnięć,ciekawość swiata i wiedzy oraz zaspokojenie własnych ambicji .

Nauczyciele i pracownicy administracji szkoły to są ludzie z pasją. Cechuje ich empatia, wrażliwość, troska o uczniów w zakresie edukacji i powrotu do zdrowia. Jest to zespół, z którym mam zaszczyt i przyjemność pracować, przewodniczyć, realizować priorytety, wyznaczać cele i zadania wynikające również z misji i wizji szkoły, odnosić  sukcesy.  Jest  to  zespół,  który  nie  patrzy na pracę  tylko  jak  na  obowiązek  ale  chce  się  realizować, osiągać lepsze wyniki i robić to, co sprawia mu przyjemność i satysfakcję  w miłej atmosferze, wzajemnej współpracy dla dobra szkoły jako ogółu społeczności.

Szanowni Pracownicy służby zdrowia na czele z Panią Dyrektor Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku i Panią Ordynator Oddziału Pediatrii i Neurologii Dziecięcej przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym szczególne podziękowania za współpracę dla wspólnego dobra uczniów –pacjentów obu szpitali,  dziękuję  w  imieniu  pracowników  pedagogicznych  i administracji za Waszą serdeczność, życzliwość i wsparcie w realizacji naszej misji – edukacji i terapii dzieci hospitalizowanych.

Szanowni Rodzice
Wspieramy dzieci i młodzież w trudnych sytuacjach.Jesteśmy w chwilach radości.Cieszymy się wraz z Państwem z ich powrotu do zdrowia oraz z sukcesów w nauce. Radość nam sprawia, gdy angażują się w życie naszej społeczności szkolnej. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie, propozycje i pomysły. Liczymy na wzajemną współpracę.
Z wyrazami szacunku p.o. dyrektora Elżbieta Dorota Sokólska

W dniu 26 września w ramach  spotkań „Murarz domy muruje” na Oddziale Neurologi gościliśmy panią Joannę Misiuk - Radną Rady Miasta Białystok, Przewodniczącą komisji Edukacji i Wychowanie, Dyrektora żłobka Poziomka,  Trenera i certyfikowanego menadżera. Fundatora Fundacji Białystok DziałaMY. https://www.facebook.com/FundacjaBialystokDzialaMY/

   Istotą spotkań jest przedstawianie dzieciom i młodzieży na Oddziale Neurologii osób, które wykonują swoją prace z pasją i ogromnym zaangażowaniem. Pokazując  w ten sposób młodym ludziom rozmaite zawodowe możliwości.

Pani Radna opowiedziała o swoich zajęciach, pracy i pasjach. Odpowiadała na pytania i poczęstowała nas słodkim podarkiem.

Bardzo dziękujemy  to  była wspaniała wizyta.


 

Jesienne obrazy

Jesień to kolorowa i pełna rozmaitych form pora roku. Dlatego na Oddziale Neurologii powstają znakomite jesienne obrazy.
W ramach zajęć grupy wychowawczej, pani Asia namawia uczestników zajęć z elementami plastyki do tworzenia prawdziwych jesiennych dzieł sztuki.
Zapraszamy do galerii.


 

We wrześniu Małgorzata Fiłonowicz wraz z uczniami edukacji wczesnoszkolnej w trakcie zajęć edukacyjnych w tygodniu W zgodzie z przyrodą poruszała tematy związane z segregacją odpadów i sprzątaniem świata. Zastanawialiśmy się po co tak naprawdę segregujemy śmieci i co się dalej dzieje z odpadami wyrzucanymi przez nas. W trakcie zajęć uczniowie między innymi wykonywali zadania przygotowane im przez nauczyciela na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.
Pojęcie procesu przetwarzania odpadów w wyniku którego powstaje nowy produkt uczniowie poznali odczytując tekst informacyjny.
Zintegrowana Platform a Edukacyjna (zpe.gov.pl)
https://moje.zpe.gov.pl/a-shared-owner/DkS9QraAd
Żeby lepiej zapamiętać jakie odpady wyrzucać do pojemników BIO uzupełniali tekst przygotowanymi wyrazami.
Zintegrowana Platforma Edukacyjna (zpe.gov.pl)
https://moje.zpe.gov.pl/a-shared-owner/DaZv9K2oC
Dowiedzieli się również jak dać drugie życie odpadom z papieru, szkła czy produktom wykonanym z tworzyw dsztucznych https://moje.zpe.gov.pl/b-shared-owner/PJQ9CG6ND


 

Projekt2023

Ogólnopolski projekt edukacyjny „English Special Days” skierowany jest do przedszkoli oraz klas 1-3 szkoły podstawowej. Projekt ma na celu budzenie zainteresowania dzieci językiem angielskim poprzez wprowadzanie na zajęciach języka angielskiego scenariuszy zajęć „dni nietypowych”. Projekt przeznaczony jest do realizacji od września 2022r. do maja 2023r.
Cele projektu:
- budzenie zainteresowania dzieci językiem angielskim poprzez wprowadzanie na zajęciach języka angielskiego scenariuszy zajęć dni nietypowych;
- poszerzanie słownictwa czynnego u dzieci;
- stworzenie przez nauczycieli bazy dydaktycznej przyjaznej dzieciom;
- pogłębianie wiedzy o otaczającym świecie poprzez prezentowanie „dnia nietypowego”.
Koordynator projektu:
Anna Jabłońska


 

Europejski Dzień Języków Obcych

W ostatnim tygodniu września uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku obchodzili Europejski Dzień Języków Obcych. Z tej okazji uczniowie poznali angielskie nazwy wybranych krajów europejskich i ich flagi. Następnie zadaniem uczniów było dopasowanie zwrotów „Dzień dobry” oraz „Dziękuję” w w/w językach europejskich. 
Obraz1
W dalszej części lekcji uczniowie zagrali w stworzoną specjalnie na tą okazję grę dobble.
Obraz2
Na zakończenie wykonali karty pracy.
Obraz3
Opracowała:
Anna Jabłońska

Z plastyką za pan brat

Na Oddziale Dziennym dzieje się wspaniale. Pracujemy z uczniami w pocie czoła, podejmując różne działania plastyczne. Projektujemy i komponujemy przepiękne prace wykorzystując różnorodne materiały i ciekawe techniki plastyczne. Dzięki temu uczymy dzieci jak spędzać czas w sposób twórczy, pokazujemy jak poprzez działania plastyczne można wyeliminować trudne emocje a wyzwolić te pozytywne. Poniżej przedstawiamy ważniejsze techniki, które udało się wykorzystać w pracy z młodzieżą.
Emilka Sorko i Ania Iwaniuk


 

Marzenia lekarstwem na smutek

Prace wykonane przez uczniów oddziału dziennego w ramach konkursu Marzenia lekarstwem na smutek – technika dowolna. Wszystkie prace były staranne i na temat. Stąd gratulacje i podziękowania dla wszystkich uczniów za zaangażowanie, pomysłowość oraz działanie twórcze.
Za zorganizowanie konkursu były odpowiedzialne Anna Iwaniuk i Emilka Sork


 

“Miejcie odwagę żyć dla miłości”
Niezwykłe spotkanie z bł. Hanną Chrzanowską

W dniach 20.09 i 23.09.2022 roku odbyły się w naszej szkole modlitewne czuwania połączone z poznaniem niezwykle interesującej historii życia polskiej pielęgniarki Hanny Chrzanowskiej. Spotkania te odbyły się w ramach archidiecezjalnej peregrynacji relikwii błogosławionej.
We wtorek 20 września w świetlicy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego zgromadzili się uczniowie naszej szkoły z rodzicami, zastępca lekarza kierującego oddziałem Anna Trochimowicz, pielęgniarki aktualnie pracujące w szpitalu oraz pielęgniarki emerytki, przez wiele lat współpracujące z naszą szkołą.
W pięknie przystrojonej pracami dzieci sali obecni goście obejrzeli prezentację poświęconą życiu bł. Hanny Chrzanowskiej, wysłuchali opisu cudu za Jej wstawiennictwem, a następnie uczestniczyli we Mszy świętej połączonej ze specjalnym błogosławieństwem relikwiami. Oprawę artystyczną przygotowała p. Elżbieta Lewczuk, a słodki poczęstunek pielęgniarka oddziałowa Małgorzata Ewa Długozima.
W piątek 23 września relikwie przybyły do szpitala UDSK, gdzie zostały uroczyście przywitane i wystawione w kaplicy. Obecni na spotkaniu najpierw modlili się Litanią do bł. Hanny w intencji całego szpitala. Następnie zapoznali się z życiem błogosławionej pielęgniarki przez oglądanie prezentacji:

Błogosławiona Hanna Chrzanowska na peregrynację

Dalszą wspólną modlitwę stanowił różaniec z rozważaniami zaczerpniętymi z zapisków bł. Hanny, Msza święta z liczniejszym udziałem personelu medycznego i specjalnym oddaniem ich pracy wstawiennictwu bł. patronki, a o godzinie 15.00 Droga Krzyżowa. Po niej była możliwość indywidualnej modlitwy przy relikwiach, aż do następnego poranka w sobotę. Zaangażowanie nauczycieli naszej szkoły w przygotowanie uczniów do uroczystości widoczne było m.in. na wystawie z pięknymi pracami dzieci na temat “Jak widzę pracę pielęgniarki?”, wykonanymi pod ich kierunkiem.
Uczestnicy spotkań w obu szpitalach przeżyli chwile radości i wzruszeń. Wszyscy otrzymali pamiątkowy obrazek z wizerunkiem bł. Hanny, a dzieci także kolorowe zakładki. Organizatorami uroczystości byli ksiądz kapelan Marek Gryko oraz katechetka Anna Białous.

Dzień Kropki

Międzynarodowy Dzień Kropki, to co raz bardziej popularne święto kreatywności, odwagi i zabawy, które obchodzimy 15 września. Tego dnia uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy instytucji kultury na całym świecie, organizują wiele ciekawych zabaw i happeningów, które pomagają dzieciom odkrywać talenty, poznawać swoje mocne strony, pobudzać wyobraźnię i wspólnie się pobawić. W dniach 15-16.09.2022 na oddziale dziennym oraz neurologii w ramach Dniu Kropki International Dot Day się zajęcia j.angielskiego na których młodzież rozmawiała w j.angielskim na temat swoich talentów i rozwijaniu umiejętności. Uczniowie zapisywali oraz omawiali swoje umiejętności na kropkach, gdyż wszystko zaczyna się od małej kropki. Z ich zaangażowania powstał plakat Dot Day. Zajęcia prowadziła mgr Agnieszka Żakowicz.

7 Września świętowaliśmy 5 lecie Stowarzyszenia Pro Salute. Stowarzyszenie zajmuje się wspieraniem dzieci z dystrofią mięśniową. W ramach wolontariatu DOBRE SERCE NA NEUROLOGII, współpracujemy z stowarzyszeniem na wielu płaszczyznach.
Tym razem pani Asia, koordynator wolontariatu została zaproszona na uroczysty koncert.
Życzymy dalszych i owocnych sukcesów i wiele energii w codziennych działaniach