"Szkoła

w szpitalu"

Zespół Szkół Nr 15

przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym

im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku

Nasi partnerzy

slodkadamalogo

selgroslogo

 kwiaciarniamercedes

 rbgrawerowanie

 sekacz

 artsigma

arsenal

zsg

artmagic
 lasydyrekcja

Odkryj Białystok A3 1 1

„W wychowaniu dziecka chodzi nie tylko o to, żeby się dla niego poświęcać. Chodzi o to, żeby się poświęcić w sposób mądry - tak, żeby je wychowywać do prawdziwej miłości, niepozbawionej wymagań, by je nauczyć kochać to, co prawdziwe, dobre i piękne".
(fragment wstępu do Szkolnego Programu Wychowawczego Zespołu Szkół Nr 15)

W obrębie Zespołu Szkół Nr 15 funkcjonują:
-Szkoła Podstawowa Nr 40
-XVIII Liceum Ogólnokształcące


Jesteśmy szkoła szpitalną, która opieką dydaktyczno-wychowawczą obejmuje dzieci i młodzież na terenie dwóch białostockich szpitali:
   ►Uniwersytecki Dzieciecy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
   ►Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckeigo

Dziecko przebywające w szpitalu ma takie samo prawo do nauki jak dziecko zdrowe. Dzięki placówce takiej jak nasza, niezależnie od stopnia niepełnosprawności czy stanu zdrowia uczeń ma możliwość z tego prawa korzystać.

Praca z dziećmi hospitalizowanymi dopasowana jest do ram systemu leczenia szpitalnego, a także zróżnicowana ze względu na specyfikę konkretnego oddziału pediatrycznego.
Zajęcia w grupach wychowawczych odbywają się w godzinach przedpołudniowych, natomiast zajęcia lekcyjne oraz zajęcia w grupach przedszkolnych organizowane są po południu.

Szkoła szpitalna:

- pełni funkcję terapeutyczno-pedagogiczną, dlatego też wszelkie metody zajęć dostosowane są do zadań leczniczych, stanu zdrowia dziecka, a także możliwości wysiłkowych ucznia-pacjenta,
- zapobiega powstawaniu braków wiedzy programowej wynikających z długiej nieobecności w szkole macierzystej,
- umożliwia uczniom uczestniczenie w zajęciach dodatkowych z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych,
- poprzez współpracę z personelem medycznym wspomaga proces leczenia,
- w przypadku dzieci długoleżących wspiera proces adaptacji ucznia do nowego środowiska, a także przygotowuje do powrotu do domu i macierzystej szkoły,

Podczas pobytu w szpitalu:
- uczniowie mają możliwość przystąpienia do egzaminów zewnętrznych, tj. egzaminu ósmoklasisty, poprawkowego i klasyfikacyjnego,
- uczniowie gimnazjum mogą uczestniczyć w projektach edukacyjnych.

Nauczyciele naszej przyszpitalnej szkoły czynią starania, by uczniowie w miarę poprawy stanu zdrowia oraz przy uwzględnieniu zaleceń lekarzy, uczestniczyli jak najpełniej w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych. Zajęcia z uczniami-pacjentami realizowane są zarówno indywidualnie przy łóżku chorego, jak też zespołowo w oddziałach i grupach międzyoddziałowych. Każdemu dziecku z osobna nauczyciel może udzielić pomocy, doradzić, nadać właściwe tempo pracy i zastosować odpowiedni stopień trudności wykonywanych zadań.

Po zakończeniu okresu hospitalizacji, uczniowie naszej szkoły otrzymują zaświadczenie zawierające oceny, które uzyskali oni podczas pobytu w naszej placówce. Wychowawca szkoły macierzystej ma obowiązek wstawienia tych ocen do dziennika lekcyjnego. W przypadku, gdy pobyt w szpitalu trwa kilka miesięcy uczniowie-pacjenci mają możliwość uzyskania promocji do następnej klasy. Oceny wystawiane podczas zajęć dydaktycznych w szkole szpitalnej:
- uwzględniają stan psychofizyczny ucznia;
- uwzględniają jego możliwości intelektualne;
- motywują do pokonywania kolejnych trudności;
- nagradzają nawet najmniejszy sukces.

Nasza szkoła to miejce wyjątkowe. Nie ma tu sali gimnastycznej, dzwonków, boiska, a nauczyciele, podobnie jak inni pracownicy szpitala, chodzą w białych fartuchach. Muszą jednak pamiętać o tym, że w miejscu, gdzie uczeń jest jednocześnie pacjentem, powinni łączyć rolę pedagoga, wychowawcy, terapeuty i przyjaciela. Nauczyciele Zespołu Szkół Nr 15 starają sie wnosić w świat chorego dziecka zasób energii i motywacji do walki z chorobą.