"Szkoła

w szpitalu"

Zespół Szkół Nr 15

przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym

im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku

Nasi partnerzy

slodkadamalogo

selgroslogo

 kwiaciarniamercedes

 rbgrawerowanie

 sekacz

 artsigma

arsenal

zsg

artmagic
 lasydyrekcja

Odkryj Białystok A3 1 1

Wizja szkoły

Naszą  ambicją  jest  aby  uczniowie  dobrze  wspominali  szkołę  szpitalną, zajęcia edukacyjne  i wychowawcze  oraz  wykorzystali  zdobytą  wiedzę  i umiejętności  w  szkole  macierzystej.  Poprzez  zajęcia  dydaktyczne  i  wychowawcze  oraz  pomoc psychologiczno-pedagogiczną, wyrównali braki w nauce spowodowane procesem leczenia.  Wspieramy  rodziców  w  procesie  wychowania  i  nauczania, stwarzając uczniom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju intelektualnego, społecznego i duchowego.

Nasza placówka rozwija się dynamicznie, jest otwarta i ukierunkowana na oczekiwania uczniów i rodziców.

Priorytety działań szkoły:

Efektywne nauczanie, organizowanie oraz prowadzenie zajęcia o charakterze terapeutyczno- dydaktycznym.

Wyrównywanie szans edukacyjnych, braków w nauce we współpracy ze szkołami macierzystymi.

Wspomaganie procesu leczenia oraz pomaganie w adaptacji do nowego środowiska w którym znalazł się uczeń.

Skuteczne wychowywanie i uspołecznianie, wychodzenie naprzeciw potrzebom chorego dziecka przebywającego w szpitalu,

Troskliwe  opiekowanie się,  zapewnienie  poczucia  bezpieczeństwa  oraz  zaufania  uczniom   i   ich  rodzicom   w  sytuacji  stresu związanego z chorobą.

Promowanie i kształtowanie postaw związanych ze zdrowym, aktywnym stylem życia.

Inspirowanie do podejmowania wysiłku poznawczego i intelektualnego, rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka oraz jego zdolności twórczych.

Kształtowanie poczucia odpowiedzialności, samodzielności i tolerancji.

Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w różnych, trudnych sytuacjach.

Dbanie o dobrą, rodzinną atmosferę w szkole.

Promowanie uczenia się i odkrywanie zdolności.

Pomaganie w pokonywaniu niepowodzeń i trudności.

Zapewnienie wykwalifikowanej kadry nauczycieli, którzy rozwijają swoje umiejętności i wzbogacają warsztat pracy.

Rozwijanie i dbanie o jakość współpracy z personelem medycznym i rodzicami.

Zapewnianie nowoczesnych, atrakcyjnych zajęć dydaktycznych i wychowawczych w oparciu o najlepsze programy nauczania,         w tym programy autorskie i innowacyjne, dostosowane do specyfiki szkoły szpitalnej.

Systematyczne wzbogacanie bazy szkoły.

Szkoła obejmuje edukacją: dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkoły podstawowej oraz uczniów szkoły średniej.