"Szkoła

w szpitalu"

Zespół Szkół Nr 15

przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym

im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku

450x259 1

dzieciwsieci1   nastolatkiwsieci2

Fundacja Urtica Dzieciom logo

Nasi partnerzy

slodkadamalogo

selgroslogo

 kwiaciarniamercedes

 rbgrawerowanie

 sekacz

 artsigma

arsenal

zsg

artmagic
 lasydyrekcja

Odkryj Białystok A3 1 1

Otwarcie Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku

W dniu Światowego Dnia Sybiraka 17 września 2021 roku uroczyście otwarto jedyne w Polsce i na świecie Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku z udziałem Prezydenta RP, władz państwowych, województwa i miasta.
Muzeum Pamięci Sybiru jest poświęcone wszystkim ludziom, którzy byli zsyłani na tereny Rosji, a później do Związku Sowieckiego w bezkresną i mroźną syberyjską tajgę. Ludzie stawali się na nieludzkiej ziemi zesłańcami, jeńcami, więźniami, deportowanymi. Muzeum bada i przedstawia wspomnienia, relacje świadków zdarzeń, upamiętnia losy i tragiczną historie ludzi, pokazuje ponadczasową prawdę o ludzkim okrucieństwie, cierpieniu i nadludzkiej sile przetrwania.
Oddajemy szacunek i pamięć tym wszystkim, którzy będąc jeszcze dziećmi poznali piekło zesłania, ponieśli największą ofiarę, własne życie, pielęgnując marzenie o wolnej Ojczyźnie.
Jesteśmy dumni, że w naszym mieście powstało Muzeum Pamięci Sybiru. Zachowanie pamięci o Sybirze to nasz obowiązek i misja międzypokoleniowej wspólnoty pamięci.
Muzeum Pamięci Sybiru jest już otwarte. Zapraszamy do odwiedzania.

82 rocznica wybuchu II woj. światowej.

1 września 1939r. o godz. 4;45 mjr Sucharski z załogą 182 żołnierzy z Westerplatte przez 7 dni bohatersko walczył z liczącymi ponad 2 tys. żołnierzy oddziałami niemieckimi, wspomaganymi przez ciężką artylerię i lotnictwo. Żołnierze polscy, pomimo ogromnej przewagi agresora, od początku wojny stawiali bohaterski opór. Przez pierwsze 3 dni wojny trwał bój przygraniczny. Ludność cywilna uciekła na wschód. Żołnierze dzielnie walczyli nad Bzurą bohatersko broniąc stolicy. W połowie września większa część zachodniej i środkowej Polski znalazła się w rękach wroga. 17 września wojska radzieckie napadły od wschodu na Polskę. Agresja Związku Radzieckiego przyspieszyła klęskę armii polskiej. Padł Kraków, Lwów, skapitulowała Warszawa, Hel, przegraną zakończyła się ostatnia bitwa pod Kockiem.
W tym dniu, 1 września oddajemy hołd wszystkim żołnierzom i cywilom, którzy oddali swe życie w bohaterskiej walce z najeźdźcą.
Pamiętajmy o polskich żołnierzach, którzy z wielką odwagą walczyli i ginęli za Polskę.
„ Kiedy się wypełniły dni
i przyszło zginąć latem
prosto do nieba czwórkami szli
żołnierze z Westerplatte”
Cześć i chwała bohaterom.

Spotkanie okolicznościowe z okazji Święta Flagi oraz Narodowego Święta Trzeciego Maja

Dnia 7.05.2021 na oddziale dziennym dzieci i młodzież uczestniczyli w spotkaniu okolicznościowym z okazji Święta Flagi oraz Narodowego Święta Trzeciego Maja. Podopieczni obejrzeli film dotyczący symboli narodowy:

Następnie uczniowie zapoznali się z treścią prezentacji multimedialnej, z której dowiedzieli się wielu ciekawych informacji dotyczących polskiej flagi, a także poznały okoliczności, w jakich została uchwalona Konstytucja Trzeciego Maja.

https://view.genial.ly/5ea814acddffbb0d6fff4d40/presentation-swieta-majowe

Na zakończenie spotkania dzieci i młodzież rozwiązywały quizy dotyczące wiedzy o Polsce.
Opracowała:
Anna Jabłońska

ŚWIĘTA NARODOWE

prezentacja


"O Sybirakach” Józef Przybyła
Ich wzięto na Sybir z nagła przerażonych.
Za co? I dlaczego? Do końca zdziwionych.
A była w tym roku niełaskawa zima.
Mrozy wielkie, wiatry i śnieżna zadyma.
Wtłoczeni w wagony przez wiele tygodni,
jechali w głąb Rosji zziębnięci i głodni.
Metą była tajga bezkresna i sroga,
jakby zapomniana przez ludzi i Boga.
Tam znikąd pomocy, tygiel beznadziei,
bo świat pogrążony w wojennej zawiei,
Samych sobie zostawił i spisał na straty,
Na łagry, gułagi i kazamaty.
Do ostatniego potu – praca ponad siły
i na rozsiane wokoło krzyże i mogiły.
I tak grudzień za grudniem, maj za majem
i nic, prócz łez, głodu tęsknoty za Krajem.
Po latach tułaczki, ci którzy przeżyli,
Znękani, sterani do Polski wrócili.
Żyją tak, jak kiedyś pośród nas Polaków,
szacunkiem otoczmy Braci Sybiraków!

81 lat temu miała miejsce pierwsza deportacja Polaków na Sybir. Te tragiczne wydarzenia na trwałe wpisały się w pamięć. My, nauczyciele przekazujemy je kolejnym pokoleniom. Z wielkim szacunkiem uczniowie i nauczyciele naszej szkoły w dniach 13-15 kwietnia 2021r. uczcili pamięć naszych rodaków w 81 rocznicę kwietniowych deportacji 1940 roku i Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Społeczność szkolna obejrzała wystawę pt.,,Sybir ich połączył”. Za wypożyczenie wystawy bardzo dziękujemy Muzeum Pamięci Sybiru. Dziękujemy również za piękne pozycje książkowe: ,,Życie na Kresach-Województwa Wschodnie
II Rzeczypospolitej (1919-1939)” autorstwa Wojciecha Śleszyńskiego, ,,Sybir w eterze” autorstwa Sylwii Szarejko oraz Album o Muzeum Pamięci Sybiru. Będą korzystać z nich uczniowie i nauczyciele. Obejrzeliśmy premierę Komiksu -,,Sybir. Moja historia”. Komiks oparty jest na wspomnieniach jednej z Sybiraczek- pani Danuty Pietrzak, która w kwietniu 1940 roku jako piętnastoletnia dziewczyna wraz z matką i bratem została deportowana do Kazachstanu. Z Komiksu można dowiedzieć się o okolicznościach deportacji, trudach podróży i życia codziennego w Kazachstanie.
Nauczyciele historii przybliżyli uczniom wydarzenia z tamtych trudnych czasów. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali, wypowiadali się oraz zaimponowali swoją wiedzą. Powtórzyli i utrwalili znaczenie słów: Ojczyzna, bohater, pamięć, patriotyzm. Od wychowania młodego pokolenia zależy przyszłość naszego kraju. Dlatego też nasza szkoła priorytetowo traktuje sprawy kształtowania postaw miłości wobec Ojczyzny oraz stwarza przychylny klimat dla procesu patriotycznego wychowania dzieci i młodzieży. Istnieje potrzeba patriotyzmu we współczesnym wychowaniu, przekazywanie z pokolenia na pokolenie naszego języka, kultury, historii ojczystej.Od tego zależy istnienie oraz trwanie polskości i Polski.
Pamiętajmy o Sybirakach i Ofiarach Katynia. Tak wielu nadal spoczywa w bezimiennych mogiłach. Tak wiele rodzin nadal zastanawia się, co się stało w czasie wojny i po jej zakończeniu z ich bliskimi.

Dziękuję nauczycielom i uczniom za udział w lekcjach patriotyzmu i pamięci!
p.o.dyrektora Elżbieta Sokólska

81 rocznica wywózki na Sybir

10  lutego  2021  roku  obchodziliśmy  81.  rocznicę  pierwszej  wywózki  Polaków  na Sybir.  Od  10  lutego  1940 r.  do  czerwca  1941  r.  władze  Związku  Sowieckiego, okupującego  tereny II Rzeczypospolitej, zorganizowały cztery wywózki na Wschód obywateli polskich różnych narodowości.
Pierwsza z deportacji objęła głównie rodziny urzędników państwowych, m.in. sędziów, prokuratorów, policjantów, leśników, właścicieli ziemskich, a także wojskowych, w tym uczestników wojny polsko-bolszewickiej. Wywożeni trafiali w okolice Archangielska oraz do Irkucka, Kraju Krasnojarskiego  i Komi. 
Pierwsza wywózka była największa - dotyczyła ok. 140 tys. osób - i najbardziej tragiczna pod względem liczby ofiar. Deportowano  wtedy  m.in.  wielu  mieszkańców Białegostoku  i okolic. Historycy szacują, że w sumie na Syberię  wywieziono  od  300  tysięcy  do  ponad  1 mln osób. Wielu z deportowanych nie przetrwało podróży, wielu nigdy nie wróciło z zesłania.
Wydarzenia z 1940 roku upamiętnia w Białymstoku pomnik - Grób Nieznanego Sybiraka.

sybir

158 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

 

Tadeusz Ajdukiewicz Sctyczniowego 1875.PNG

22 stycznia obchodziliśmy 158. rocznicę wybuchu powstania styczniowego Powstanie styczniowe z 1863 roku rozpoczęło się Manifestem Tymczasowego Rządu Narodowego. Objęło tereny zaboru rosyjskiego i miało charakter wojny partyzanckiej. Było to najdłuższe i najprawdopodobniej najbardziej krwawe powstanie narodowowyzwoleńcze w całej historii państwa polskiego.
Jak oceniają historycy, podczas powstania miało miejsce ponad tysiąc starć, a siły polskie liczyły w sumie ok. 200 tys. osób. Jego pierwszym przywódcą był Ludwik Mierosławski, który jednak po miesiącu utracił tę funkcję. Później dyktatorami powstania byli Marian Langiewicz i Romuald Traugutt, który stał się tragicznym symbolem zrywu. Został aresztowany i skazany przez rosyjski sąd wojskowy na śmierć przez powieszenie.
Po zakończeniu powstania Polaków dotknęły liczne represje, m.in. konfiskata majątków szlacheckich, kasacja klasztorów na obszarze Królestwa Polskiego, wysokie kontrybucje i rusyfikacja. Za udział w powstaniu władze carskie skazały na śmierć ok. 700 osób, na zesłanie co najmniej 38 tys.
Powstanie styczniowe już od pierwszych dni miało nikłe szanse na powodzenie. Głównym tego powodem był brak odpowiedniego wyszkolenia i uzbrojenia oraz mała liczba walczących, którym mimo wszystko do końca nie brakowało zapału i wiary w odzyskanie niepodległości.

powstaniestyczniowe

76 rocznica wyzwolenia Auschwitz - 27 stycznia 2021
,,Ludzie ludziom zgotowali ten los,,

,,Budzili nas o trzeciej w nocy, nie było światła, po ciemku słałyśmy łóżka, piłyśmy czarną kawę bez cukru i jadłyśmy prędko ten chleb. Od czwartej do wpół do szóstej był apel       na dworze. Zimno, deszcz albo śnieg, wszystko jedno.  Potem  było  pół  godziny  drogi        do fabryki, tak żeby zdążyć na szóstą. Obiad dawali nam w fabryce. To była zupa z liści czy z czegoś, nie umiem wytłumaczyć - brukiew suszona czy coś takiego. Rano i wieczór czarna kawa bez cukru i do tego dziesięć deka chleba na cały dzień. Naprzód dawali piętnaście deka, a później już tylko dziesięć - no, to był taki kawałek. Więc byłyśmy wciąż głodne. Straszny był głód,,.
Fragment opowiadania,,Medaliony,,Z.Nałkowska.

Pamiętamy i czcimy ofiarność, cierpienie, rozpacz wielu milionów ludzi, którzy stracili swoje życie w Auschwitz-Birkenau, losy dzieci zupełnie niewinnych, dobrych, ciekawych życia i świata, kochajacych swoich najbliższych i ufnych. Chylimy czoła wobec ocalałych. Wspominamy bohaterstwo Maksymiliana Kolbego, który poświęcił swe życie by ratować innego więźnia.

 

auschwitz

 

Ochronić przed zapomnieniem...
Nauczyciele i Uczniowie ZS Nr 15 przy UDSK w Białymstoku