"Szkoła

w szpitalu"

Zespół Szkół Nr 15

przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym

im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku

Nasi partnerzy

slodkadamalogo

selgroslogo

 kwiaciarniamercedes

 rbgrawerowanie

 sekacz

 artsigma

arsenal

zsg

artmagic
 lasydyrekcja

Odkryj Białystok A3 1 1

Piórem pisane wiersze polskich romantyków – lekcja języka polskiego w ramach
projektu edukacyjnego Rok Romantyzmu.

W dniu 7 listopada 2022 r. na oddziale dziennym odbyła się kolejna lekcja języka polskiego w ramach projektu edukacyjnego Rok Romantyzmu. Temat lekcji brzmiał: Piórem pisane wiersze polskich romantyków i poświęcony był zagadnieniu kaligrafii, czyli sztuki starannego i estetycznego pisania.
  Podczas spotkania nauczycielka języka polskiego pani Beata Zdanowicz-Fiedorczuk zaprezentowała  uczniom dawne przybory kaligraficzne: pawie pióra, stalówki oraz tusz. Podopieczni mogli także zapoznać się z różnymi wzornikami pisma. Następnie nauczycielka wykonała z uczniami ćwiczenia kaligraficzne na liniuszkach. W dalszej części lekcji dziewczęta i chłopcy przepisali fragmenty utworów poetyckich Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego oraz Cypriana Kamila Norwida. 
Można się zastanowić, dlaczego uczymy się kaligrafii w liceum? Otóż we współczesnym świecie ludzie zapominają o starannym i estetycznym piśmie, a jest to podstawowa umiejętność człowieka, która umożliwia mu satysfakcjonującą komunikację.
Opracowała:
Anna Jabłońska

Obraz1

Bóbr to polska nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu Bebras z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego i komputacyjnego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.
W Zespole Szkół Nr 15 przy UDSK do konkursu przystąpiło sześcioro uczniów szkół ponadpodstawowych. Dnia 7 listopada 2022 roku o godz.13:00 rozpoczęli rozwiązywanie testów online. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone za kilka tygodni i przesłane pocztą elektroniczną.
Trzymamy kciuki za naszych podopiecznych!
Konkurs koordynowały nauczycielki Justyna Myślińska i Jolanta Siłkin.


 

Europejski Tydzień Kodowania


 

Co nam dają drzewa?

W październiku, Joanna Jakoniuk wraz z uczniami edukacji wczesnoszkolnej, w trakcie zajęć edukacyjnych poruszała temat „Co nam dają drzewa?”. W trakcie zajęć dzieci między innymi obejrzały film edukacyjny oraz przygotowały hasła, mówiące o tym, jak ważne są drzewa w naszym życiu. Zapisały je na kolorowych liściach i przykleiły na sylwecie drzewa. Uczniowie wykazali się wiedzą na temat różnych rodzajów drzew, rozpoznawali je po liściach, owocach. Wzięli udział w zabawie rytmiczno – naśladowczej „Drzewo”. Na zakończenie wykonali pracę plastyczną „Jesienne drzewo i jego mieszkańcy”.


 

Apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Obraz1

W dniu 10 listopada 2022 roku w Zespole Szkół nr 15 przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białystoku odbył się apel z okazji Święta Niepodległości. O godzinie 11.11 wspólnie wykonaliśmy Hymn Państwowy i tym samym włączyliśmy się w ogólnopolską akcję Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła do hymnu”.
Pani Dyrektor Elżbieta Dorota Sokólska powitała przybyłych gości: Panią Agnieszkę Pietraszko-Gryń, Panią Agnieszkę Zielenkiewicz, Panią Elżbietę Mikulską oraz Panią Beatę Laskowską.
Obejrzeliśmy film o Marszałku Józefie Piłsudskim opracowany przez Instytut Pamięci Narodowej.


W dalszej części spotkania uczniowie odpowiadali na pytania z quizu patriotycznego:
https://wordwall.net/pl/resource/24727327/%C5%9Bwi%C4%99to-niepodleg%C5%82o%C5%9Bci

Następnie pani Anna Białous zachęcała uczestników apelu do wspólnego wykonywania pieśni patriotycznych takich jak „My Pierwsza Brygada”, „Przybyli ułani pod okienko”, „Szara Piechota”, „Rozkwitały pąki białych róż” oraz „O Mój Rozmarynie”. W dalszej części apelu obejrzeliśmy wywiad z uczniami-pacjentami, który przeprowadził historyk Pan Andrzej Sadowski. Podopieczni opowiadali o swoich marzeniach o Polsce.
Na zakończenie spotkania wszyscy goście otrzymali słodkie upominki
i wykreślanki patriotyczne.
Apel przygotował i przeprowadził zespół humanistyczny.

Filmy:

https://zs15.bialystok.pl/images/VID-20221110-WA0032.mp4

https://zs15.bialystok.pl/images/VID-20221110-WA0033.mp4


 

 

W całym kraju Święto Niepodległości obchodzimy bardzo uroczyście. Także w naszej szkole organizujemy Akademię z tej okazji. Ale dlaczego go obchodzimy i właśnie w tym dniu, co to jest ojczyzna, jakie są symbole narodowe, jakie są słowa i melodia hymnu narodowego uczniowie klas I-III SP dowiadują się na lekcjach prowadzonych przez nauczycieli EW na oddziałach szpitalnych. Tak też było i w tym roku.


 

Rocznica wybuchu II wojny światowej 

Jak co roku we wrześniu obchodzimy rocznicę wybuchu II wojny światowej. Skutki tego smutnego zdarzenia można przedyskutować na lekcjach matematyki za pomocą poniższych zadań. 

Informacje do zadań:

 

We wrześniu 1939 roku Niemcy i ZSRR (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich) napadły na Polskę. Rozpoczęła się II wojna światowa, która trwała do 1945roku. Wynikiem wojny zmienił się kształt oraz powierzchnia Polski. Przedstawiają to tabele: 

Powierzchnia Polski w dniu 31.08.1939r. 

389 700 km2 

Powierzchnia Polski w 1946r. 

311 700 km2 

Stan na 31.08.1939r. 

Stan w 1946r. 

Długość granicy państwowej Polski 

5548 km 

3566 km 

Długość granicy lądowej Polski 

5408 km 

3069 km 

Długość granicy morskiej Polski 

  140 km 

  497 km 

Zadania  dla klas 4,5,6 SP  

1) Ile lat minęło od zakończenia II wojny światowej? 

2) Czy powierzchnia Polski wynikiem II wojny światowej wzrosła czy zmalała? 

3) Ile kilometrów kwadratowych powierzchni straciła Polska wynikiem wojny światowej? 

4) Jak się zmieniły granice Polski po II wojnie światowej w porównaniu z rokiem 1939? Wynik podaj w kilometrach. 

Zadania dla klas 7,8 SP, LO  

1) Ile lat minęło od zakończenia II wojny światowej? 

2) Czy powierzchnia Polski wynikiem II wojny światowej wzrosła czy zmalała? 

3) Ile kilometrów kwadratowych powierzchni straciła Polska wynikiem wojny światowej? Wynik podaj w przybliżeniu do dziesiątek tysięcy.  

4) Jaki procent powierzchni z roku 1939 stanowi powierzchnia Polski z 1946roku? 

5) O ile procent zmniejszyła się długość granicy lądowej Polski po II wojnie światowej w porównaniu z 1939 rokiem? 

6) O ile procent wzrosła długość granicy morskiej Polski po II wojnie światowej w porównaniu z 1939 rokiem? 

Źródło  

https://portalstatystyczny.pl/polska-przed-1939-r-i-po-1945-r-porownanie-najwazniejszych-wskaznikow/ 

Autor Joanna Sawicka- Nikołajew


Rocznica wybuchu II wojny światowej 

Jak co roku we wrześniu obchodzimy rocznicę wybuchu II wojny światowej. Skutki tego smutnego zdarzenia można przedyskutować na lekcjach matematyki za pomocą poniższych zadań. 

Informacje do zadań:

 

We wrześniu 1939 roku Niemcy i ZSRR (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich) napadły na Polskę. Rozpoczęła się II wojna światowa, która trwała do 1945roku. Wynikiem wojny zmienił się kształt oraz powierzchnia Polski. Przedstawiają to tabele: 

Powierzchnia Polski w dniu 31.08.1939r. 

389 700 km2 

Powierzchnia Polski w 1946r. 

311 700 km2 

Stan na 31.08.1939r. 

Stan w 1946r. 

Długość granicy państwowej Polski 

5548 km 

3566 km 

Długość granicy lądowej Polski 

5408 km 

3069 km 

Długość granicy morskiej Polski 

  140 km 

  497 km 

Zadania  dla klas 4,5,6 SP  

1) Ile lat minęło od zakończenia II wojny światowej? 

2) Czy powierzchnia Polski wynikiem II wojny światowej wzrosła czy zmalała? 

3) Ile kilometrów kwadratowych powierzchni straciła Polska wynikiem wojny światowej? 

4) Jak się zmieniły granice Polski po II wojnie światowej w porównaniu z rokiem 1939? Wynik podaj w kilometrach. 

Zadania dla klas 7,8 SP, LO  

1) Ile lat minęło od zakończenia II wojny światowej? 

2) Czy powierzchnia Polski wynikiem II wojny światowej wzrosła czy zmalała? 

3) Ile kilometrów kwadratowych powierzchni straciła Polska wynikiem wojny światowej? Wynik podaj w przybliżeniu do dziesiątek tysięcy.  

4) Jaki procent powierzchni z roku 1939 stanowi powierzchnia Polski z 1946roku? 

5) O ile procent zmniejszyła się długość granicy lądowej Polski po II wojnie światowej w porównaniu z 1939 rokiem? 

6) O ile procent wzrosła długość granicy morskiej Polski po II wojnie światowej w porównaniu z 1939 rokiem? 

Źródło  

https://portalstatystyczny.pl/polska-przed-1939-r-i-po-1945-r-porownanie-najwazniejszych-wskaznikow/ 

Autor Joanna Sawicka- Nikołajew


“Miejcie odwagę żyć dla miłości”
Lekcje religii z bł. Hanną Chrzanowską

W związku z przygotowaniem do spotkania pacjentów szpitali UDSK i WSZ z relikwiami polskiej pielęgniarki bł. Hanny Chrzanowskiej odbyły się w naszej szkole lekcje religii połączone z poznaniem niezwykle interesującej historii jej życia.
Podczas katechezy uczniowie dowiedzieli się czym są relikwie i skąd się wziął ich kult, czym jest beatyfikacja i jakie są jej warunki w kościele. Następnie oglądali prezentację zawierającą najważniejsze fakty z życia błogosławionej Hanny, jej duchowego rozwoju poprzez naukę i pracę z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi.
Prezentacja:
https://zs15bialystok-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/sekretariat_zs15_bialystok_pl/ERZjBoEqqZdOkfhAFtVeZnwBkP1AowXxAg1L8eMQXUyN4w?e=W18AZl
Wiele oryginalnych zdjęć pozwoliło uczniom bliżej poznać historyczne okoliczności jej życia oraz jej zaangażowanie i wkład w rozwój pielęgniarstwa w Polsce. Dowiedzieli się o współpracy bł. Hanny z biskupem Karolem Wojtyłą, późniejszym św. Janem Pawłem II w organizowaniu na terenie Krakowa parafialnej opieki nad chorymi pozostającymi w domach. Ta działalność stała się prekursorską wobec dzisiejszej opieki hospicyjnej. Uczniowie korzystali także ze strony https://hannachrzanowska.pl/, gdzie zapoznawali się ze świadectwami łask i cudów otrzymanych za jej wstawiennictwem. Na koniec otrzymywali obrazek z wizerunkiem błogosławionej i wspólnie modlili się za jej przyczyną w swoich intencjach. W dniach 20.09 i 23.09.2022 roku mogli wraz z opiekunami, nauczycielami i personelem szpitali uczestniczyć w uroczystościach peregrynacji relikwii.

Obraz1


 

Tydzień z Janem Pawłem II

W dniach 17-21 października 2022 roku na różnych oddziałach szpitala UDSK oraz WSZ obchodziliśmy XXII Dzień Papieski pod hasłem “Blask prawdy”. Co roku jest on świętowany w okolicy rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża.
Spotkania edukacyjne były przygotowane i prowadzone przez nauczycielkę religii Annę Białous wraz z nauczycielkami języka angielskiego Anną Mikołajczak i Agnieszką Żakowicz. Obejmowały oglądanie filmów i prezentacji poświęconych świętemu Janowi Pawłowi II, granie w edukacyjny escape-room, prace z tekstem (porządkowanie dat, wydarzeń i miejsc), odkodowywanie ukrytych wiadomości, tworzenie gazetki tematycznej, czytanie fragmentów “Listu do dzieci” autorstwa papieża, słuchanie piosenki pt. “Lolek” i wyszukiwanie w niej najważniejszych faktów z życia tego wielkiego Polaka i wielkiego świętego. Uczniowie pracowali także na platformie wordwall tłumacząc na angielski słownictwo związane z Janem Pawłem II oraz uzupełniali tekst z lukami w witrynie Liveworksheet, stosując czasowniki angielskie w czasie past simple.
Uczestnicy spotkań oraz inni uczniowie naszej szkoły mogli także wziąć udział w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Janie Pawle II. Był on przeprowadzony na platformie kahoot i miał postać dwóch quizów przygotowanych dla klas 4-8 i LO przez katechetkę Annę Białous. Różniły się one poziomem trudności i liczbą pytań. W konkursie wzięło udział 29 uczniów szkoły podstawowej oraz 13 uczniów szkoły średniej. Uczestnicy z największą ilością zdobytych punktów otrzymali dyplomy, książki, różańce oraz drobne upominki w postaci zakładek do książek i smyczy. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


 

Europejski Tydzień Języków Obcych

W dniach 05-12.10.2022 odbywały się na lekcjach j.angielskiego na oddziale dziennym różnorodne aktywności z okazji Europejskiego Tygodnia Języków Obcych. Uczniowie zapoznali się z tradycjami Europejskiego Tygodnia Języków Obcych, obejrzeli prezentacje, wypełniali tabelkę słowami podstawowymi w różnych językach podzielili się swoją znajomością języków obcych. Uczniowie skanowali kody QR, wysłuchiwali wypowiedzi osób z różnych krajów przez co świętowali różnorodność językowo-kulturową świata w naszej szkole. Lekcja prowadziła nauczycielka mgr Agnieszka Żakowicz