"Szkoła

w szpitalu"

Zespół Szkół Nr 15

przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym

im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku

Nasi partnerzy

slodkadamalogo

selgroslogo

 kwiaciarniamercedes

 rbgrawerowanie

 sekacz

 artsigma

arsenal

zsg

artmagic
 lasydyrekcja

Odkryj Białystok A3 1 1

Dziękuję za odwiedzenie strony internetowej Zespołu Szkół Nr 15 przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku przy ul. Jerzego Waszyngtona 17, 15-269 w Białymstoku.
Drodzy uczniowie, Jesteście najważniejsi….
Któż  nie  zna  powiedzenia,  ,,ucz  się  dziecko ucz, bo nauka to potęgi klucz,,. Zachęcam Was do nauki. Zdobywając wiedzę, stajecie się kolejnymi potencjalnymi wynalazcami.  Może  odkryjecie  lekarstwo  lub  skonstruujecie  przydatne  narzędzie  dla  osób  z niepełnosprawnością? Nauka poszerza horyzonty i sprawia, że Wasza osobowość jest bogatsza. Nabywanie nowej wiedzy daje niesamowitą satysfakcję. Wiedza jest również powodem do dumy nie tylko dla Was samych, ale również dumnych z Waszych sukcesów rodziców i dziadków.
Nigdy  nie  mówcie  ,,nie mogę,,  .Powiedzcie  sobie  za to ,,będę się starał dotąd ,aż mi się uda,,. Dyrekcja i nauczyciele -jesteśmy dla Was. Służymy Wam pomocą tworząc  atmosferę  zaufania  i  zrozumienia,  oferując  szacunek  i   cierpliwość.  Jesteśmy  gotowi  do  indywidualnego zaangażowania się w Waszą edukację podczas pobytu w szpitalu. Stwarzamy dobrą bazę dydaktyczną oraz możliwość rozwijania zainteresowań. Pomożemy pielęgnowac i kreować postawy takie jak : dobra samoocena,wiara we własne możliwości,zadowolenie z własnych osiagnięć,ciekawość swiata i wiedzy oraz zaspokojenie własnych ambicji .

Nauczyciele i pracownicy administracji szkoły to są ludzie z pasją. Cechuje ich empatia, wrażliwość, troska o uczniów w zakresie edukacji i powrotu do zdrowia. Jest to zespół, z którym mam zaszczyt i przyjemność pracować, przewodniczyć, realizować priorytety, wyznaczać cele i zadania wynikające również z misji i wizji szkoły, odnosić  sukcesy.  Jest  to  zespół,  który  nie  patrzy na pracę  tylko  jak  na  obowiązek  ale  chce  się  realizować, osiągać lepsze wyniki i robić to, co sprawia mu przyjemność i satysfakcję  w miłej atmosferze, wzajemnej współpracy dla dobra szkoły jako ogółu społeczności.

Szanowni Pracownicy służby zdrowia na czele z Panią Dyrektor Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku i Panią Ordynator Oddziału Pediatrii i Neurologii Dziecięcej przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym szczególne podziękowania za współpracę dla wspólnego dobra uczniów –pacjentów obu szpitali,  dziękuję  w  imieniu  pracowników  pedagogicznych  i administracji za Waszą serdeczność, życzliwość i wsparcie w realizacji naszej misji – edukacji i terapii dzieci hospitalizowanych.

Szanowni Rodzice
Wspieramy dzieci i młodzież w trudnych sytuacjach.Jesteśmy w chwilach radości.Cieszymy się wraz z Państwem z ich powrotu do zdrowia oraz z sukcesów w nauce. Radość nam sprawia, gdy angażują się w życie naszej społeczności szkolnej. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie, propozycje i pomysły. Liczymy na wzajemną współpracę.
Z wyrazami szacunku p.o. dyrektora Elżbieta Dorota Sokólska

Szkolenie w MODM


25 października prowadziłyśmy szkolenie „W świątecznym nastroju - wiersze i opowiadania do kreślenia i składania” z wykorzystaniem systemu „Edukacja przez ruch” D. Dziamskiej w Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Białymstoku. Uczestniczki spotkania wykonały adwentowe wieńce, świąteczne choinki, Mikołaje i Anioły – z wykorzystaniem rytmicznego kreślenia i składania przy użyciu kolorowych pasteli, kółek do orgiami i szarego papieru. Z prostych materiałów, z dużym entuzjazmem, powstały efektowne prace na dużym formacie. Prowadzące: Jolanta Woźniczka i Anna Łaszcz.
Jak wyglądały nasze warsztaty, można zobaczyć na Fb MODMu: https://www.facebook.com/modmbialystok/posts/pfbid0eACR56UhmZooDrPz6JS6Cg623zAdLJwAWfPUvrvMLGiLQxWGiZevGbqPRVDZhq79l

WARSZTATY WDN

09 XI 2022 odbyły się warsztaty WDN na temat: „Wykorzystanie PUS w indywidualnej pracy z dzieckiem”. Warsztaty prowadziła Agnieszka Grabowska. Uczestnicy poznali nową, ciekawą pomoc do indywidualnej pracy, która może być wykorzystywana w pracy w grupie wychowawczej, przedszkolu i w czasie zajęć dydaktycznych.


 

25 października odbyła się konferencja Białystok Rodzinie – rozwój osobowy dziecka na różnych etapach jego życia. Inicjatorem konferencji był Prezydent Miasta Białegostoku - pan Tadeusz Truskolaski.
Zaproszeni prelegenci mówili o kształtowaniu przez szkołę i rodzinę osobowości młodego człowieka, znaczącym wpływie rodziny (poprzez pozytywne wspieranie) na osiągnięcie sukcesu przez dziecko, podkreślali jak wielki wpływ na rozwój dzieci i młodzieży ma literatura i czytelnictwo.
Naszą szkołę na konferencji reprezentowały panie: Joanna Chętnik i Alina Zińczuk.


 

Murarz domy muruje- spotkanie z Jagiellonią

W październiku w ramach programu prowadzącego przez panią Joanne Chętnik, wychowawce grupy na oddziale Neurologii” MURARZ DOMY MURUJE”odwiedzili oddział Neurologii przedstawiciele klubu Jagiellonia.
Panowie opowiadali o swoich planach, marzeniach. Wspominali o tym jak wyglądała ich droga zawodowa i opowiadali za co kochają sport.
Potem odwiedzili pacjentów kliniki składając autografy i wręczając prezenty
Dziękujemy.


 

Destination Imagination- poszukiwanie kreatywności.

Pod koniec października na Oddziale Neurologii pod okiem pani Joanny Chętnik odbyło się kolejne spotkanie z Destination Imagination- poszukiwanie kreatywności.
Młodzież rozwiązywała, zagadki i poszukiwała kolejnych kreatywnych działań w wyznaczonych zadaniach.


 

„Bezpieczeństwo dzieci w Internecie” - to temat szkolenia dla nauczycieli ZS 15, które odbyło się 19 października w ramach WDN. Przedstawione treści pochodziły z 16 Międzynarodowej Konferencji „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie” poświęconej najbardziej aktualnym problemom dzieci i młodzieży związanych z korzystaniem przez nich z urządzeń ekranowych, w tym także bardzo małych dzieci, o syndromie „rodzicielskiej opieki rozkojarzonej”, o zależnościach między relacjami w rodzinie a uzależnieniami od Internetu.
Poniższe zdjęcia ilustrują dzisiejsze problemy w relacjach rodzic-dziecko.

Szkolenie prowadziła: Anna Łaszcz


 

EU Code Week (Europejski Tydzień Kodowania) to społeczna inicjatywa, w ramach której organizowane są wydarzenia promujące programowanie i umiejętności cyfrowe. Mogą to być warsztaty, zajęcia z robotyki, gry i zabawy edukacyjne a nawet lekcje informatyki.
W dniach 17 – 21.10.2022 r., w III Klinice UDSK, odbyły się zajęcia z Code Week w formie warsztatów na bazie pusów. Warsztaty były nie tylko wstępem do programowania, ale też świetną zabawą rozwijającą wśród uczestników takie kompetencje jak: kreatywność, logiczne myślenie, umiejętność analizowania informacji i rozwiązywania problemów czy podążanie od przyczyny do skutku.
Warsztaty prowadziła pani Alina Zińczuk.


 

Fantastyczny świat

Dyplom otrzymuje Małgorzata Łowczecka za zdobycie nagrody specjalnej w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym dla szkół szpitalnych i sanatoryjnych pod hasłem,,Fantastyczny Świat’’pod kierunkiem mgr Anny Dyjak.Konkurs zorganizowany był przez Szkołę Podstawową Specjalną Nr 38 w Zabrzu.Szkoła Filialna SPSNr 38 zorganizowana w podmiotach leczniczych.

Życzymy Małgosi dalszych sukcesów…


 

“Miejcie odwagę żyć dla miłości”
Lekcje religii z bł. Hanną Chrzanowską

W związku z przygotowaniem do spotkania pacjentów szpitali UDSK i WSZ z relikwiami polskiej pielęgniarki bł. Hanny Chrzanowskiej odbyły się w naszej szkole lekcje religii połączone z poznaniem niezwykle interesującej historii jej życia.
Podczas katechezy uczniowie dowiedzieli się czym są relikwie i skąd się wziął ich kult, czym jest beatyfikacja i jakie są jej warunki w kościele. Następnie oglądali prezentację zawierającą najważniejsze fakty z życia błogosławionej Hanny, jej duchowego rozwoju poprzez naukę i pracę z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi.
Prezentacja:
https://zs15bialystok-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/sekretariat_zs15_bialystok_pl/ERZjBoEqqZdOkfhAFtVeZnwBkP1AowXxAg1L8eMQXUyN4w?e=W18AZl
Wiele oryginalnych zdjęć pozwoliło uczniom bliżej poznać historyczne okoliczności jej życia oraz jej zaangażowanie i wkład w rozwój pielęgniarstwa w Polsce. Dowiedzieli się o współpracy bł. Hanny z biskupem Karolem Wojtyłą, późniejszym św. Janem Pawłem II w organizowaniu na terenie Krakowa parafialnej opieki nad chorymi pozostającymi w domach. Ta działalność stała się prekursorską wobec dzisiejszej opieki hospicyjnej. Uczniowie korzystali także ze strony https://hannachrzanowska.pl/, gdzie zapoznawali się ze świadectwami łask i cudów otrzymanych za jej wstawiennictwem. Na koniec otrzymywali obrazek z wizerunkiem błogosławionej i wspólnie modlili się za jej przyczyną w swoich intencjach. W dniach 20.09 i 23.09.2022 roku mogli wraz z opiekunami, nauczycielami i personelem szpitali uczestniczyć w uroczystościach peregrynacji relikwii.

Obraz1


 

Podziękowania

Dziękujemy STOWARZYSZENIU PRO SALUTE za telewizor darowany dla świetlicy na Oddziale Neurologii a także za fantastyczne materiały plastyczne i zabawki, które będą służyć dzieciom .
Stowarzyszenie Pro Salute nie tylko czynnie wspiera terapię i rehabilitację dzieci niepełnosprawnych, w tym z dystrofią mięśniową ale również pomaga innym. Dziękujemy za wasze cudne serca.
O Stowarzyszeniu Pro Salute można poczytać tu :
https://prosalute.com.pl/
Współpracę ze Stowarzyszeniem dwa lata temu rozpoczęła pani Asia pracująca w grupie wychowawczej w klinice Neurologii w ramach wolontariatu Dobre Serce na neurologii.