"Szkoła

w szpitalu"

Zespół Szkół Nr 15

przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym

im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku

Nasi partnerzy

slodkadamalogo

selgroslogo

 kwiaciarniamercedes

 rbgrawerowanie

 sekacz

 artsigma

arsenal

zsg

artmagic
 lasydyrekcja

Odkryj Białystok A3 1 1

Dziękuję za odwiedzenie strony internetowej Zespołu Szkół Nr 15 przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku przy ul. Jerzego Waszyngtona 17, 15-269 w Białymstoku.
Drodzy uczniowie, Jesteście najważniejsi….
Któż  nie  zna  powiedzenia,  ,,ucz  się  dziecko ucz, bo nauka to potęgi klucz,,. Zachęcam Was do nauki. Zdobywając wiedzę, stajecie się kolejnymi potencjalnymi wynalazcami.  Może  odkryjecie  lekarstwo  lub  skonstruujecie  przydatne  narzędzie  dla  osób  z niepełnosprawnością? Nauka poszerza horyzonty i sprawia, że Wasza osobowość jest bogatsza. Nabywanie nowej wiedzy daje niesamowitą satysfakcję. Wiedza jest również powodem do dumy nie tylko dla Was samych, ale również dumnych z Waszych sukcesów rodziców i dziadków.
Nigdy  nie  mówcie  ,,nie mogę,,  .Powiedzcie  sobie  za to ,,będę się starał dotąd ,aż mi się uda,,. Dyrekcja i nauczyciele -jesteśmy dla Was. Służymy Wam pomocą tworząc  atmosferę  zaufania  i  zrozumienia,  oferując  szacunek  i   cierpliwość.  Jesteśmy  gotowi  do  indywidualnego zaangażowania się w Waszą edukację podczas pobytu w szpitalu. Stwarzamy dobrą bazę dydaktyczną oraz możliwość rozwijania zainteresowań. Pomożemy pielęgnowac i kreować postawy takie jak : dobra samoocena,wiara we własne możliwości,zadowolenie z własnych osiagnięć,ciekawość swiata i wiedzy oraz zaspokojenie własnych ambicji .

Nauczyciele i pracownicy administracji szkoły to są ludzie z pasją. Cechuje ich empatia, wrażliwość, troska o uczniów w zakresie edukacji i powrotu do zdrowia. Jest to zespół, z którym mam zaszczyt i przyjemność pracować, przewodniczyć, realizować priorytety, wyznaczać cele i zadania wynikające również z misji i wizji szkoły, odnosić  sukcesy.  Jest  to  zespół,  który  nie  patrzy na pracę  tylko  jak  na  obowiązek  ale  chce  się  realizować, osiągać lepsze wyniki i robić to, co sprawia mu przyjemność i satysfakcję  w miłej atmosferze, wzajemnej współpracy dla dobra szkoły jako ogółu społeczności.

Szanowni Pracownicy służby zdrowia na czele z Panią Dyrektor Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku i Panią Ordynator Oddziału Pediatrii i Neurologii Dziecięcej przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym szczególne podziękowania za współpracę dla wspólnego dobra uczniów –pacjentów obu szpitali,  dziękuję  w  imieniu  pracowników  pedagogicznych  i administracji za Waszą serdeczność, życzliwość i wsparcie w realizacji naszej misji – edukacji i terapii dzieci hospitalizowanych.

Szanowni Rodzice
Wspieramy dzieci i młodzież w trudnych sytuacjach.Jesteśmy w chwilach radości.Cieszymy się wraz z Państwem z ich powrotu do zdrowia oraz z sukcesów w nauce. Radość nam sprawia, gdy angażują się w życie naszej społeczności szkolnej. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie, propozycje i pomysły. Liczymy na wzajemną współpracę.
Z wyrazami szacunku p.o. dyrektora Elżbieta Dorota Sokólska

Październikowe barwy

Październik to piękny i kolorowy miesiąc. Dlatego w czasie zajęć z elementami plastyki na oddziale Neurologii powstają piękne i bardzo kolorowe prace pod okiem pracującej tam w grupie wychowawczej pani Asi.
Uwielbiamy te jesienne barwy.
Przy okazji poznajemy rożne techniki i formy pracy.


 

DESTINATION IMAGINATION- CZYM JEST KREATYWNOŚĆ?

20 Października odbyło się szkolenie w ramach WDN „ DESTINATION IMAGINATIO- CZYM JEST KREATYWNOŚĆ?”
Uczestnicy biorący udział w formie warsztatowej poszerzali swoje zdolności do kreatywnego rozwijania rożnych kompetencji. Uczyli się też przełożenia tych zdolności na prace z swoimi podopiecznymi. Poznawali zabawy gry i zadania pobudzające kreatywność na rożnych poziomach poznawczych.
Warsztaty Prowadziła pani mgr Joanna Chętnik na co dzień pracująca na oddziale Neurologii.


 

Warsztat o emocjach

W dniu 12.10.2022 w Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, nauczycielki ZS nr 15 przy UDSK ( mgr Emilia Sorko i mgr Anna Iwaniuk) przeprowadziły warsztaty o emocjach: Jestem wesoły, jestem smutny – jak wprowadzić dziecko w świat emocji. Szkolenie było skierowane do nauczycieli przedszkola, jak się później okazało temat cieszył się dużym zainteresowaniem. Miejmy nadzieję, że wiedza zdobyta na warsztatach posłuży jako inspiracja i będzie wykorzystywana w codziennej pracy. Zaprezentowałyśmy pomoce dydaktyczne, gry planszowe, ćwiczenia oddechowe, które same wykorzystujemy w pracy z dziećmi na oddziale Psychiatrii Dziennej. Szkolenie miało na celu poszerzenie wiedzy na temat czym są emocje i jaki mają wpływ na funkcjonowanie dzieci. Za pomocą gier i ćwiczeń pokazałyśmy w jaki sposób można rozładowywać emocje aby nie miały one destrukcyjnego wpływu na nasz organizm. Było to dla nas bardzo ciekawe i pouczające doświadczenie.


 

Jesienne drzewa

W dniach 3 - 4.10.2022 r. w III Klinice UDSK, na zajęciach w grupie wychowawczej, odbyły się warsztaty plastyczne pt. „Jesienne drzewa”. Były to pierwsze z czterech, zaplanowanych na ten rok szkolny, warsztatów z cyklu „Cztery pory roku”. Inspiracją do zajęć był wenecki kompozytor epoki baroku Antonio Vivaldi i jego cykl czterech koncertów skrzypcowych pod tym samym tytułem. Dzieci malowały pastelami olejnymi i suchymi, a efekty ich pracy możemy obejrzeć na wystawie przy sekretariacie naszej szkoły.


 

            DZIEŃ UŚMIECHU NA ODDZIALE OTOLARYNGOLOGII

Dnia  07 pażdziernika  z okazji Dnia Uśmiechu  na Oddziale  Otolaryngologii  zagościła   Fundacja  Dr Clowna na czele z panią Martą Gosiewską oraz wolontariusze. Dzieci chore uczestniczyły w licznych  konkursach i zabawach. Otrzymały   liczne nagrody  i niespodzianki  od Fundacji  Dr Clowna .Uśmiech pomaga leczyć dzieci przewlekle chore. Fundacja Dr Clowna wykorzystuje dobroczynne  właściwości uśmiechu ,by wspierać procesy leczenia i wzmacniać motywację do walki z chorobą. Mali  pacjenci  byli bardzo zadowoleni  i przejęci  całym  wydarzeniem. Uśmiech leczy chorych  pacjentów i  na długo zagości w sercach dzieci chorych.

Anna Dyjak


 

Na początku października pani Asia wychowawca grupy na Oddziale Neurologii brała udział w zawodach BISON ULTRA TRAIL .
Przebiegła dystans 35 km.
W myśl zasady „w zdrowym ciele zdrowy duch”.
Pani Asi serdecznie gratulujemy.
A o zawodach można poczytać tu:
https://bisonultratrail.pl/


 

W dniu 26 września w ramach  spotkań „Murarz domy muruje” na Oddziale Neurologi gościliśmy panią Joannę Misiuk - Radną Rady Miasta Białystok, Przewodniczącą komisji Edukacji i Wychowanie, Dyrektora żłobka Poziomka,  Trenera i certyfikowanego menadżera. Fundatora Fundacji Białystok DziałaMY. https://www.facebook.com/FundacjaBialystokDzialaMY/

   Istotą spotkań jest przedstawianie dzieciom i młodzieży na Oddziale Neurologii osób, które wykonują swoją prace z pasją i ogromnym zaangażowaniem. Pokazując  w ten sposób młodym ludziom rozmaite zawodowe możliwości.

Pani Radna opowiedziała o swoich zajęciach, pracy i pasjach. Odpowiadała na pytania i poczęstowała nas słodkim podarkiem.

Bardzo dziękujemy  to  była wspaniała wizyta.


 

Jesienne obrazy

Jesień to kolorowa i pełna rozmaitych form pora roku. Dlatego na Oddziale Neurologii powstają znakomite jesienne obrazy.
W ramach zajęć grupy wychowawczej, pani Asia namawia uczestników zajęć z elementami plastyki do tworzenia prawdziwych jesiennych dzieł sztuki.
Zapraszamy do galerii.


 

We wrześniu Małgorzata Fiłonowicz wraz z uczniami edukacji wczesnoszkolnej w trakcie zajęć edukacyjnych w tygodniu W zgodzie z przyrodą poruszała tematy związane z segregacją odpadów i sprzątaniem świata. Zastanawialiśmy się po co tak naprawdę segregujemy śmieci i co się dalej dzieje z odpadami wyrzucanymi przez nas. W trakcie zajęć uczniowie między innymi wykonywali zadania przygotowane im przez nauczyciela na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.
Pojęcie procesu przetwarzania odpadów w wyniku którego powstaje nowy produkt uczniowie poznali odczytując tekst informacyjny.
Zintegrowana Platform a Edukacyjna (zpe.gov.pl)
https://moje.zpe.gov.pl/a-shared-owner/DkS9QraAd
Żeby lepiej zapamiętać jakie odpady wyrzucać do pojemników BIO uzupełniali tekst przygotowanymi wyrazami.
Zintegrowana Platforma Edukacyjna (zpe.gov.pl)
https://moje.zpe.gov.pl/a-shared-owner/DaZv9K2oC
Dowiedzieli się również jak dać drugie życie odpadom z papieru, szkła czy produktom wykonanym z tworzyw dsztucznych https://moje.zpe.gov.pl/b-shared-owner/PJQ9CG6ND


 

Projekt2023

Ogólnopolski projekt edukacyjny „English Special Days” skierowany jest do przedszkoli oraz klas 1-3 szkoły podstawowej. Projekt ma na celu budzenie zainteresowania dzieci językiem angielskim poprzez wprowadzanie na zajęciach języka angielskiego scenariuszy zajęć „dni nietypowych”. Projekt przeznaczony jest do realizacji od września 2022r. do maja 2023r.
Cele projektu:
- budzenie zainteresowania dzieci językiem angielskim poprzez wprowadzanie na zajęciach języka angielskiego scenariuszy zajęć dni nietypowych;
- poszerzanie słownictwa czynnego u dzieci;
- stworzenie przez nauczycieli bazy dydaktycznej przyjaznej dzieciom;
- pogłębianie wiedzy o otaczającym świecie poprzez prezentowanie „dnia nietypowego”.
Koordynator projektu:
Anna Jabłońska